Statistické údaje

S747

Statistické údaje a obchodní analýza

Ovládací panel platebního systému Orangepay umožňuje klientům využívat statistické a analytické služby. Pomocí této služby je možné v reálném čase sledovat úspěšnost transakcí, monitorovat provádění plateb a jejich zdroje, také oddělené analyzovat informace na základě kvalitativních a kvantitativních znaků, podle země, prodeje a dalších parametrů. Tato statistika pomůže vašemu podniku hledat optimální řešení, minimalizovat nečinnost a zvyšovat příjmy díky nástrojům, které jsou pro vás zdarma.

Jaké statistické údaje máte k dispozici?

Částka, měna, časový rámec, platební metoda, zeměpisné pokrytí a další
Částka

Statistiky objemu transakcí, individuálně nastavených provizí a úrokové míry každého projektu.

Měna

Platební systém podporuje více měn a poskytuje statistické údaje o použitých měnách. Můžete tak sledovat, která měna je v rámci vašeho projektu nejoblíbenější.

Způsoby platby

Pro některé klienty je důležité vědět, které typy plateb byly využívány nejčastěji. Náš platební systém vám proto dává možnost jejich analýzy a taktéž ukazuje míru úspěšnosti provedení podle jednotlivých typů transakcí.

Časový rámec

Časový rámec analýzy je možné nastavit od jedné minuty až po jeden rok. Služba tak může ukázat aktivní a 'mrtvé' zóny v průběhu různého časového úseku a upozornit například na nejziskovější měsíc nebo období, ve kterém byly příjmy nejnižší.

Zeměpisné pokrytí

Online platby lze provádět odkudkoli na světě. Pro zlepšení ukazatelů jsou často potřebné statistické údaje o geografické poloze zákazníků. Toto je možné díky našemu analytickému modulu.