Ochrana plateb
Laserový paprsek

Spolehlivý nástroj proti podvodům

Nástroj pro řízení rizik a proti podvodným operacím je integrován do systému zpracování plateb. Automaticky sleduje a analyzuje transakce v reálném čase, umožňuje vyhodnotit možná rizika a významně zvyšuje úroveň ochrany uživatelů pomocí systému strojového učení a kombinace algoritmů.

Systém prevence nezákonných operací může být používán jakýmkoli z našich klientů. Všechny platby kartami jsou spolehlivě chráněny a mají vysokou průchodnost, které je dosaženo systémem ochrany proti podvodům s jejich automatickou identifikací. Inovativní systém je přizpůsoben tak, aby vyhovoval potřebám zákazníků. Poskytuje pružný systém zvyšující konverzi elektronických plateb a hodí se pro každý typ podnikání.

Platební systém Orangepay funguje tak, aby pomocí nástroje proti podvodům klient neztrácel peníze za provize v důsledku podvodných transakcí. Zároveň zlepšuje klientovy statistiky a jak již bylo řečeno, konverzní poměr provedení plateb.

Zvýšení zisku

Průchodnost transakcí a převod úspěšných operací závisí přímo na efektivitě bezpečnostního modulu. Díky unikátnímu systému ochrany proti podvodům založenému na automatickém rozpoznávání a algoritmech, které analyzují transakce v reálném čase, budou vaše zisky jen růst.

Maximální ochrana

Při používání platebního systému musíte vzít v potaz mnoho faktorů provádění finančních operací. Sledování a monitoring podvodných transakcí vám umožňuje maximalizovat ochranu peněz. Služba ochrany proti podvodům umožňuje blokovat podvodné transakce bez nežádoucího vlivu na jiné platby v rámci systému. Pomáhá chránit váš podnik a neumožňuje protizákonný průnik do systému.

Vlastní nastavení zabezpečení

Filtrování podvodných plateb v sobě zahrnuje mnoho parametrů analýzy transakcí. V závislosti na vašich požadavcích lze nastavení parametrů zabezpečení konfigurovat. Systém odpovídá úrovni 1 PCI DSS a umožňuje konfigurovat zabezpečení 3-D Secure se zohledněním různých parametrů.

Funkce, které provádí laserový paprsek

Pomocí systému laserového paprsku budou transakce bezpečně chráněny a nebudou vystaveny nebezpečí podvodu.

Segregace transakcí

Vedle systému ochrany proti podvodům a jiných metod ochrany se používá též alternativní metoda segregace transakcí, kterou se vybírají ze všech transakcí ty, které nejsou spojeny s podvody. Nedochází tak ke snižování převáděných částek, zisk roste, neboť se vyloučí náklady na řešení situací souvisejících s nezákonnými platbami.

Identifikace podvodných transakcí

Laserový paprsek platebního systému je navržen tak, aby rychle a přesně identifikoval podvodnou operaci a zabránil jí. Poskytuje uživatelům nejvyšší stupeň ochrany. S pomocí strojového učení tato služba s každou novou transakcí získává další zkušenosti, a tak ještě účinněji blokuje všechny pokusy o nezákonné transakce.

Identifikace osoby pomocí technologie 3-D Secure

Technologie 3-D Secure umožňuje identifikaci majitele karty během provádění transakce. Umožňuje tak snížit rizika podvodných plateb na základě zjištění totožnosti majitele platební karty. Platební systém je navržený pro účinnou optimalizaci zabezpečení 3-D Secure s ohledem na individuální podmínky a typ činnosti každého klienta.

Platební systém je navržen tak, aby funkce 3D Secure mohla být optimalizována s ohledem na nezbytné podmínky a typ činnosti.