Platební portál
Jádro

Multifunkční platební systém

Akceptace plateb, statistické a analytické nástroje pro vaši společnost, nastavení zobrazených dat se všemi výhodami, třeba možností kontrolovat a sledovat průběh transakcí.

Jádro platebního systému uspokojuje potřeby každého podniku bez ohledu na jeho rozsah nebo úroveň, a to z pohledu jakékoli role uživatele. Platební služba řeší úkoly pomocí nejmodernějších nástrojů, které se všeobecně používají při provádění transakcí, zpracování operací a poskytování služeb zákazníkům.

Analytik

Nástroje platebního systému jsou multifunkční a mohou být využity pro maximalizaci potenciálu vašeho podnikání. Lze využít různé metody analýzy a analytiky, nastavené podle řady parametrů a statistických údajů.

 • Přístup ke statistickým údajům
 • Analýza proveditelnosti plateb
 • Demografická analýza plateb
Majitel

Tato uživatelská role má maximální možný přístup k funkcím platebního systému, poskytuje oprávnění k využívání všech nástrojů.

 • Přístup ke všem nástrojům
 • Přístup ke statistickým údajům
 • Řízení platebních metod
 • Nastavení provizí a omezení
 • Řízení rolí
Správce

Úloha správce spočívá možnosti v řízení transakcí a prodejů. Údaje, které má správce k dispozici, může majitel filtrovat a nastavit požadovaným způsobem.

 • Přístup ke statusu transakcí
 • Filtrování podle geografických oblastí
 • Export seznamu platebních transakcí

Hlavní výhody platebního systému

Multifunkční sada nástrojů a nabízených služeb
Komfort

Platební systém Orangepay má mnoho výhod, mezi něž patří jednoduchost a komfort při používání. Je optimalizován pro běžné uživatele a značně zjednodušuje řízení podniku a zajišťuje zvyšování zisku.

Nástroje

Uživatelé platebního systému Orangepay mají k dispozici sadu nástrojů pro uspokojení individuálních potřeb. Zákazníci tak získávají možnost rozšiřování potenciálu svého podnikání a používání různých uživatelských rolí při zpracování elektronických plateb.

Příjem plateb

Náš platební systém podporuje příjem elektronických plateb, vytváří výkazy se všemi potřebnými informacemi a činí finanční stránku vašeho podnikání přehlednější.

Systém Orangepay podporuje více měn, umožňuje přijímat nejpoužívanější debetní a kreditní karty VISA a MasterCard, stejně tak platby pomocí alternativních platebních metod. Nabízí 24/7 podporu a poradenství ve všech otázkách týkajících se fungování platebního systému.

S integrovanými UI komponenty mohou vývojáři navíc vytvořit jedinečné platební formuláře, které budou v souladu s vaší značkou.

 • Přijetí elektronické platby
 • Vystavování faktur
 • Nastavení formuláře platby
 • Podpora několika měn
 • Nepřetržitá podpora
 • Široký výběr platebních metod
 • Přátelská aplikace pro mobilní zařízení

Zpracování plateb

 • Nejvyšší stupeň zabezpečení
 • Unikátní systém ochrany proti podvodům
 • Řešení sporů
 • Distribuce uživatelských rolí

Platební systém má vysoký stupeň zabezpečení, který zajistí ochranu plateb a vyloučí jakékoli podvodné jednání. Rovněž se používá systém řešení sporů vedoucí ke spokojenosti našich klientů. To vše zahrnuje systém analýzy, řešení sporů, vracení peněz a pomoc při vyřizování reklamací.

Jedinečný systém ochrany proti podvodům filtruje zpracovávané transakce v reálném čase. Na základě automatického učení se pomocí použitých algoritmů probíhá řízení rizik co nejúčinněji a tím pádem otevírá cestu lidské důvěře při práci s elektronickými platbami. Další ochranu proti podvodným transakcím zajišťuje metoda 3-D Secure.

ÚČETNICTVÍ

 • Podpora finančního oddělení
 • Včasné platby a hlášení
 • Finanční výkazy
 • Konsolidované výkazy

Jednotný systém účetních výkazů vám umožní efektivně analyzovat transakce a zjednodušit řízení výnosů/nákladů.

Pomocí API systému je možné dostávat automaticky vytvořené výkazy a též generovat své vlastní.

Finanční oddělení přistupuje ke každému klientovi individuálně, a navíc mu poskytuje odpovědi na jeho požadavky v co nejkratším čase.

FLEXIBILNÍ NASTAVENÍ SYSTÉMU

Rozhraní platebního systému je vytvořeno v souladu s nejnovějšími trendy, uživatelským rozhraním a zkušenostmi. Ovládací panel používaný klientem platebního systému podporuje všechny pohodlné metody přístupu pro koncového uživatele.

Je možné konfigurovat celou řadu funkcí. Vývojáři mohou využít podrobnou dokumentaci, která demonstruje nejsnazší a nejflexibilnější způsoby integrace na existujícím programovacím rozhraním.

 • Moderní uživatelské rozhraní
 • Podpora mobilních zařízení
 • Delegování práv na spolupracovníky
 • API a hotové knihovny
 • Konfigurace metod API